HOME » Zelf observatie:

Zelf observatie:

We hebben de neiging om onze identiteit af te leiden

van ons denken (‘Ik denk, dus ik ben’).

Het gevaar is dat ons denken erg negatief en rigide is,

waardoor we onszelf ook op die manier gaan definiëren.

Het is volgens ACT hierdoor dat velen van ons gebukt gaan

onder een ‘negatief zelfbeeld’.

Cliënten krijgen tijdens de training handvatten

waardoor ze zich bewust kunnen worden van alle

vaak negatieve verbale constructen waarmee

ze zichzelf beschrijven (de ‘Ik ben’s’).

Dit kan cliënten helpen zichzelf te observeren vanuit de context.

Dit werkt vaak erg motiverend, aangezien cliënten dan

het negatieve rigide denkpatroon dat ze over zichzelf hebben,

los kunnen laten.

 ‘Het loslaten van het Ego’.

De ik-persoon wordt als minder uniek ervaren,

en juist meer als een voortvloeisel uit de omgeving.

Er zijn inmiddels verschillende technieken beschikbaar,

Zoals defusie (veranderen van de letterlijke betekenis van het woord, of de negatieve gedachten)

Op basis van zelfcompassie.