O P S T E L L I N G E N

Een sensatie/symptoom is een manier van ons lichaam om ons iets te vertellen.

Door opstellingen in het Systemisch werken, kun je aandacht geven die nodig is.

Een ouder inbrengen is vaak helpend.

Waren ze lief?

De fysieke reacties vertellen je iets. 

Het openen en door voelen van gebeurtenissen, in het hier en nu kan helend zijn. 

Waardoor de liefde weer kan gaan stromen.

Systemisch werken is niet het willen troosten of het willen fiksen.

Het is wel het groeien in bewustzijn op ieder z'n eigen tempo.

Deze prachtige methode kun je met paarden erbij, in de buitenlucht, nog mooier ervaren.

Deze setting is voor veel mensen een hele mooie en heilzame ervaring.

Omdat dit zo mooi is om te ervaren, leiden wij paardencoaches op in een 8 daagse training tot Systemisch Paardencoach. Of Systemisch/Sjamanistisch Paardencoach.

Wil jij verder ontwikkelen met persoonlijke aandacht?

 

 

O P L E I D I N G

S Y S T E M I S C H

S J A M A N I S T I S C H

C O A C H E N 

M E T   P A A R D E N

Systemisch werken of familieopstellingen met paarden,

is een prachtige manier om op een dieper niveau inzichten te krijgen.

Maar ook op een dieper niveau kan helen en doorwerken. 

Zonder dat het verklaarbaar is met het hoofd, wordt er op zielsniveau iets in werking gezet.

Het heeft invloed op onszelf, op onze relaties en op ons hele leven.

Als onderdeel van een groter geheel.

Alles is verbonden met elkaar.

De paarden zijn verbonden vanuit hun natuur met het grotere geheel en kunnen hierdoor zuiver spiegelen.

Ze laten zien wat goed is voor de hele kudde. 

Overtuigingen die we hebben opgedaan gedurende ons leven kunnen ons belemmeren en blokkeren.

Meestal onbewust.

Met de methode die wij hanteren kan het onzichtbare zichtbaar worden.

Het begint bij bewustwording, dan pas kun je er iets aan doen.

 

 

H O E ?

Je wordt onderdeel van de kudde paarden.

Hierdoor gaan paarden jou scannen, ben je een gevaar voor de kudde of niet.

Paarden zijn als prooidier erg kwetsbaar en daarom kunnen ze erg goed hun zintuigen inzetten.

Ze kunnen heel goed zien, bijna 360 graden.

Alleen midden voor en midden achter zien ze niet.

Ze scannen hun omgeving 20-50 x per minuut op veranderingen.

Ze kunnen daardoor heel snel schakelen.

Ze kunnen heel goed horen, ze draaien hun oren naar het geluid toe.

Door de haren in de oren wordt het geluid gefilterd.

Ze kunnen zachte geluiden heel goed horen.

Het paard kan ook heel goed voelen, de haren op het lichaam voelen elke zachte aanraking en de lippen van een paard zijn ook heel gevoelig.

Ze communiceren met elkaar met minimale signalen, zo lijkt het.

En meestal in stilte om de roofdieren niet aan te trekken.

Ze kunnen doordat ze zo goed samenwerken in hun communicatie ook ineens op hol slaan met z’n allen tegelijk.

S J A M A N I S M E

Sjamanisme is een verzamelwoord, zoals bijvoorbeeld sport dat ook is

Er zijn vele takken van sport en vele takken van sjamanisme.

De vorm van sjamanisme die wij gebruiken is de manier om contact te maken vanuit je liefdevolle hart met jezelf en je hogere zelven.

Het vergroot je bewustzijn.

Er is een groeiende belangstelling voor sjamanisme.

Sjamanisme weerspiegelt het verlangen om je zinvol te verbinden met anderen.

'Erbij horen'

'Verbonden zijn met de natuur' 

'Diep innerlijk weten'

Het bewust worden van wat er in jouw innerlijke ziel beweegt, is wat er kan gebeuren in een sessie systemisch/ sjamanistisch coachen met paarden.

Door bewust in het moment te leven en het intellect een minder prominente plek te geven, kun je luisteren naar jouw eigen intuïtie, instinct en gevoel.

 

 

3 - D E L I G  B E W U S T Z I J N

Onder wereld=je ziel en waar al je ervaringen zijn opgeslagen

Midden wereld= de wereld waarin wij leven en werken

Boven wereld= de onzichtbare wereld van je lotsbestemming en je spirit

 

T R A D I T I E S

In Sjamanistische tradities is de kracht van de gemeenschap heel belangrijk

In tegenstelling tot onze westerse cultuur, die meer individualistisch is

De traditionele gemeenschap waarin “wij” centraal staan.

Het is een onwaarschijnlijke zegen om deel te mogen uitmaken van een cirkel van gebed.

 

L I E F D E

Om steeds opnieuw te openen voor de kracht van liefde is het belangrijk de verbinding met elkaar te voelen.

Een leven vol rijkdom van vriendschap, steun en kijken met zachte ogen.

 

P A A R D E N   S C A N N E N 

Als je op tientallen meters afstand bij een kudde paarden in de buurt komt dan zullen ze je gaan scannen.

Om te zien of je een gevaar bent voor de kudde of niet.

Vervolgens gaan ze je spiegelen en reageren ze op de systemen die er in jouw energie naar boven komen.

Hierdoor is het mogelijk dat blokkades en verstrikkingen aan het licht komen.

Ze mogen ook gezien worden, want dan verliezen ze hun kracht.

Het paard is indicator van veranderingen in energie bij de mens omdat het reageert op energie, voor op energie die verandert.

De paarden kunnen ook zo in een overlevingsmodus komen doordat de energie in de coaching hoog wordt.

Het ene paard reageert met vluchten en loopt of rent weg,

het andere paard blijft bevroren staan en reageert nergens meer op, of het kan gaan vechten.

 

R E P R E S E N T A N T E N 

Als je systemisch gaat coachen dan kun je mensen inzetten in de opstelling

Als je mensen inzet noem je dat representanten.

Representanten, representeren iets of iemand uit je systeem.

De deelnemer kiest iemand uit die mag representeren.

De representant neemt waar.

Wat er gebeurt. Komen er impulsen? Of emoties? Of gebeurt er niets.

Niets is ook informatie.

De representanten mogen hun impulsen volgen en dit geeft informatie.

De coach zal bij de representanten langs gaan om te informeren hoe het is en of er informatie is.

De representanten hoeven zich niet af te vragen hoe ze zich zouden moeten gedragen.

 

G R O N D A N K E R S

Je kunt systemisch coachen met grondanker

De grondankers worden gekozen door de deelnemer en representeren iets of iemand uit zijn of haar systeem.

Er is ook een grondanker voor de deelnemer zelf.

Waardoor de deelnemer ook vanuit een andere positie naar zichzelf kan kijken in het systeem.

Ook kan de deelnemer zich verplaatsen van het ene naar het andere grondanker om te voelen hoe de energie is.

Welke lichamelijk sensaties er zijn, zijn de sensaties van jezelf of van de ander?

Vanuit een liefdevol hart, open mind en open wil(theorie u) kun je intuïtief informatie en inzichten krijgen.

Je kunt veel leren over jezelf en over de verbindingen in je leven.

 

 

E F F E C T

Na de opstelling zal je niet meer dezelfde persoon zijn

Door de onbewuste verandering wordt er in je systeem iets in gang gezet.

Je kunt merken dat je daarna steviger in je schoenen staat, of dat sommige problemen zich gaan oplossen.

Daarom werkt deze methode op een dieper niveau.

We spreken in opstellingen ook wel van de bewegingen van de ziel.

Als je merkt dat je leeft in overeenstemming met deze beweging, dat alles dan wat gemakkelijker en vanzelfsprekender wordt.

Het onzichtbare wat veel invloed heeft komt aan het licht.

Onze relaties, ons leven als geheel zit vol met ervaringen en lessen uit het verleden.

Het zit al zo lang in ons dat het verankerd zit als een soort DNA.

 

B E R T  H E L L I N G E R

Systemisch werken komt oorspronkelijk uit het sjamanisme

Bert Hellinger een Duitse psychotherapeut heeft deze methode verder ontwikkeld.

Hoe diep de invloeden van onze familie-oorsprong gaat,

weten we pas echt sinds Bert Hellinger de familie-opstelling naar ons toe bracht.

Wat neem je waar?

Waar sla je op aan of niet?

Welke beweging maak je instinctief?

Is die helpend of belemmerend?

Wanneer raak je ingezogen en waardoor?

 

W E T M A T I G H E D E N

Steeds kijken we vanuit de systemische principes

 

  1. plek/ binding, iedereen heeft een plek(iedereen in het systeem wordt gezien en erkend, (insluiten/ uitsluiten)

 

  1. Ordening, ieder systeem heeft een ordening en een taak (in ieder systeem is hiërarchie)

 

  1. Balans, evenwicht tussen geven en ontvangen(erkenning, salaris)

 

Een familieopstelling is heel bijzonder om mee te maken Vanuit het veld waarin we werken komen er inzichten, ook van onze familiehistorie en groepslidmaatschappen.

 

K O S T E N

De totale kosten voor de individuele opleiding zijn €1700,-

Starten in overleg.

BTW vrijgesteld.

Cursus intensive Systemisch/Sjamanistisch Coachen Met Paarden

Op dagen van 10:00-15:00 uur.

Individueel: Een voordeel is dat er meer aandacht is voor de deelnemer en het leerproces.

Samen oefenen met andere cursisten/representanten  blijft mogelijk.

6 live dagen verdeeld naar eigen keuze.

Dagen en starten in overleg.

 

 

 

I N T E N S I V E-Z O M E R G R O E P

We starten ook weer met een intensive zomergroep van minimaal 3 en maximaal 4 personen voor de opleiding systemisch sjamanistisch coachen met  paarden. Dit is een kortere versie van 6 dagen in de zomer. 

Data: op maandagen in juli en augustus.

Je betaald dan slechts €1500,- (Btw vrijgesteld)

Met groepsvoordeel!

 

 

 

V O O R   W I E ?

Vooropleiding Paardencoaching is een aanrader.

De vooropleiding mag ook elders zijn geweest.

Iets voor jou?

 

 

J A  I K  W I L  M E E R  W E T E N

 

 

 

G E L O O F   I N   J E  E I G E N  M A G I E

Systemische sessies met paarden, brengen je een ruimer perspectief op gevoelsniveau.

" De troost die paarden mij boden is niet uit te leggen, alleen heel erg voelbaar" 

(deelnemer van een sessie met paarden)

 

 

V O L G  J E  H A R T 

Wat er ook gebeurt, zie het als een uitnodiging om te dansen. Al wordt er soms flink op je tenen getrapt.

Als 1 van onze (voor-)ouders onrecht is aangedaan. Verplaatsen we ons soms onbewust in hun schoenen.

' Ik ben net als jij ook een gevangene' 

' Weg van mijn kind net als jij' 

' Een slachtoffer' 

' Ik heb verloren net als jij' 

Een kind is loyaal naar ouders en het verplaatsen van je eigen kindplek ligt op de loer.

Onbewust doen we dat, om ze te eren.

Maar het is mogelijk om dit te doorbreken. Want dat was hun levensloop, niet de onze.

 

 

F A M I L I E O P S T E L L I N G   &  P A A R D

De sterkste band hebben we met degene die ons ter wereld bracht.

Hoeveel jaren er voorbij gaan...

Hoeveel verraad we meemaken..

Hoe ongelukkig de familie is..

Het maakt niet uit.

Zelfs ten koste van onze eigen wil.

Blijft de band onbreekbaar.

Onopgeloste zaken uit ons verleden, komen op de een of andere manier in ons heden.

Het kan zijn dat alles wat we geluk noemen, het resultaat is van wel of niet genomen stappen.

In onze opleiding leer je de waardevolle methode systemisch werken in samenwerking met onze geweldige paarden. 

" De paarden brengen mij diep in mijn gevoel, het was een magische beleving, ik ben blij en dankbaar, het is goed zo!" 

(Deelnemer van de opleiding systemisch/sjamanistisch coachen met paarden)

 

 

S Y S T E M I S C H  W E R K   &  P A A R D

De methode systemisch werken bestaat al jaren en is ontwikkeld door Bert Hellinger, een Duitse psychotherapeut.

Wij combineren deze methode in samenwerking met onze fantastische paarden. Het energieveld van de paarden geeft de richting aan van wat aandacht mag krijgen bij de deelnemer.

Magisch om te zien hoe paarden reageren op wat er innerlijk bij iemand speelt!

Freud en Jung geloofden dat dingen in ons onderbewustzijn niet zomaar verdwijnen, maar weer opduiken als het lot en geluk in ons leven. 

Dat we dingen lastig onthouden, betekent niet dat we ze vergeten.

Woorden, beelden, impulsen m.b.t. trauma, duiken weer op als een geheime taal die spreekt over de pijn die we dragen. 

Niets verdwijnt het zijn alleen stukjes die verschuiven.

Alleen bij verbinding, met de redenen achter onze angsten en onze symptomen, 

staan we open om ze op te lossen.

Dat we dingen uit het verleden bij ons dragen, en we ons niet kunnen bevrijden.

Het verworpen verleden, herhaalt zich generaties lang en neemt verschillende vormen aan"

(zeytinyag╠ć─▒, de olijfboom, Turkse serie op Netflix waarin je kunt zien wat de effecten zijn van de methode: systemisch werken)

 

 

Ervaringen van anderen:

"Mijn ervaring met Klaverweitje,
Ik heb de opleiding systemisch sjamanistisch coachen met paarden gedaan. Mijn ervaring is dat ik nog een grotere rugzak heb met tools voor paardencoachsessies.
Het sjamanistisch coachen met paarden is een super mooie zachte manier, waarbij de natuur, de omgeving en de paarden, je helpen naar het punt te gaan waar je op dat moment aan toe bent om aan te werken. Zo heb ik het mogen ervaren, dankjewel Rose."(www.djranch.nl)