Niets is op zichzelf goed of kwaad, maar onze gedachten maken het zo. (Shakespeare)

 

 

Hoe gaat zo een eerste sessie in zijn werk?

We beginnen met:

Intake, coachvraag(niet persé noodzakelijk), meditatie of mindfulnessoefening, de sessie in het veld bij de paarden. 

Nazorg en nabespreken van de sessie gebeurt ongeveer 1 a 2 weken later.

Een sessie duurt ongeveer een uur. 

De deelnemer mag eerst een plek zoeken in het veld.

Contact zoeken met de paarden. Wat er dan ontstaat is het begin van een sessie. 

Hoe de paarden reageren op de deelnemer en hoe de deelnemer reageert op de paarden. Wat er boven komt. 

Gedachten en emoties geven informatie en bewustwording.

 

 

Waarom is coachen met paarden zo succesvol?

Paarden reageren vanuit hun oerinstinct.

Het paard is een kwetsbaar dier in de natuur, een prooidier en herbifoor. 

Het kuddegedrag heeft al miljoenen jaren gezorgd voor overleving van deze soort. 

Coachen met paarden maakt gebruik van het principe van deze kudde.

Informatie die hierdoor ontstaat is zuiver.

Wil jij ook leren hoe je paarden kunt inzetten in en coachingsessie?

Wij leiden potentiele paardencoaches op met een korte opleiding van in totaal 6 dagen.

Met individuele aandacht en op maat. 

Je kunt starten wanneer jij wilt, dat is al één van de vele voordelen van ons beleid.

 

P A A R D E N C O A C H I N G ?

Een veelvoorkomende vraag, wat is Paardencoaching en wat heb ik eraan?

Paardencoaching is het coachen van mensen met inzet van paarden. Deze vorm van coaching is zeer effectief! Omdat het paard, de kudde jou echt helpen om sneller bij je gevoel te komen.

Op het moment dat je uit je hoofd en uit je vaste denkpatronen gaat, is er ruimte voor je werkelijke zelf.

Het voordeel van het buiten werken bij de paarden, is dat er letterlijk ruimte is. Deze setting geeft een gevoel van vrijheid.

Vrijheid en ruimte om uit je hoofd te komen en in je gevoel. 

 

O P  L A N G E  T E R M I J N

Doordat we in een setting werken met paarden in de buitenlucht, zal een sessie met paarden als metafoor kunnen dienen ter herinnering aan het geleerde. Waardoor het op de langere termijn kan doorwerken.

 

E G O

De vaste denkpatronen, overtuigingen, oordelen en veroordelen, komen vanuit het Ego.

Als je hier bewust van bent kun je bij je ware pure zelf komen.

En voel je duidelijk wat er nodig is om een volgende stap te zetten in alle rust.

 

W A A R O M   M E T  P A A R D E N ?

Paarden reageren vanuit hun oerinstinct. Het paard is een kwetsbaar dier in de natuur. Een prooidier en herbivoor.

Het kuddegedrag heeft al miljoenen jaren gezorgd voor overleving van deze soort.

Coachen met paarden ook wel Paardencoaching genoemd, maakt gebruik van het principe van de kudde. De informatie die hierdoor ontstaat is zuiver en kloppend. 

 

H O E   W E R K T   H E T

Er is eerst een intakegesprek, dan kan er een coachvraag zijn waarmee gewerkt kan worden. Dit is niet noodzakelijk.

Voordat we naar de paarden gaan beginnen we met ontspanningsoefeningen of een mindfulness oefening. 

Dan mag je bij de paarden het veld in, of de paardenbak. Je hoeft geen kennis van paarden te hebben. 

De paardencoach zal zorgen voor jouw veiligheid. 

Je wordt onderdeel van de kudde paarden.

De paarden hebben het vermogen om Multi sensorisch te kunnen waarnemen.

Dat wil zeggen, dat ze het vermogen hebben, van het centrale zenuwstelsel, om informatie afkomstig van verschillende zintuigen, kan integreren. 

Het effect is dat de verschillende zintuigen samenwerken en elkaar beïnvloeden. Het zorgt voor aanpassingsvermogen in een wereld die als één geheel wordt gezien.

Ongeveer één of twee weken na de sessie is er een nagesprek.

 

D E   S E S S I E

Een sessie met paarden duurt ongeveer een uur. De deelnemer mag eerst een plek zoeken in het veld.

Vanuit deze plek mag contact of verbinding worden gezocht met de paarden of met één paard wat de aandacht van de deelnemer heeft getrokken.

Hoe de paarden reageren op de deelnemer en hoe de deelnemer reageert op de paarden is informatie.

Wat er boven komt, gedachten en emoties geven 

 

V O O R  W I E ?

Iedereen die meer bewustwording wil ervaren. Er kunnen inzichten komen over jezelf, kwaliteiten, talenten, gedragingen of eventuele blokkades. (Onzekerheid, stress, burn-out, vermoeidheid, depressie, rouw, trauma en PTSS)

Maar er kunnen ook talenten en eigenschappen naar boven komen waarbij je niet altijd wist dat je ze had.

Een sessie met paarden helpt je om bij je gevoel te komen en hierdoor meer bewustzijn kunt verkrijgen.

Persoonlijke groei, meer zelfvertrouwen en plezier, zijn meestal het gevolg.

 

 

H E T  P A A R D

Paarden zijn als prooidier erg kwetsbaar en daarom kunnen ze erg goed hun zintuigen inzetten. Ze kunnen heel goed zien, bijna 360 graden.

Alleen midden voor en midden achter zien ze niet. Ze scannen hun omgeving 20-50 x per minuut op veranderingen.

Ze kunnen daardoor heel snel schakelen. Ze kunnen heel goed horen, ze draaien hun oren naar het geluid toe.

Door de haren in de oren wordt het geluid gefilterd. Ze kunnen zachte geluiden heel goed horen.

Het paard kan ook heel goed voelen, de haren op het lichaam voelen elke zachte aanraking en de lippen van een paard zijn ook heel gevoelig.

Ze communiceren met elkaar met minimale signalen, zo lijkt het.

En meestal in stilte om de roofdieren niet aan te trekken. Ze kunnen doordat ze zo goed samenwerken in hun communicatie ook ineens op hol slaan met z’n allen tegelijk

Het paard doet alles in het nu. En reageert vanuit zijn eigen natuur.

 

E N E R G E T I S C H   V E L D 

Als je op tientallen meters afstand bij een kudde paarden in de buurt komt dan zullen ze je gaan scannen om te zien of je een gevaar bent voor de kudde of niet. Vervolgens gaan ze je scannen en reageren ze op de systemen die er in jouw energie naar boven komen.

Hierdoor is het mogelijk dat blokkades en verstrikkingen aan het licht komen. Ze mogen ook gezien worden, want dan verliezen ze hun kracht.

Het paard is indicator van veranderingen in energie bij de mens omdat het reageert op energie, voor op energie die verandert.

Door hier bewust van te worden en de energie te volgen die het paard aangeeft kun je in je coaching veel antwoorden en inzichten krijgen.

 

D E   B E W E G I N G 

De coach volgt de energie van de paarden en stelt hier vragen over aan de deelnemer. Zoals: Kun je me vertellen wat de paarden laten zien?

Of herken je iets van het gedrag van de paarden in een situatie die nu bovenkomt. Zo kom je steeds een stapje verder.

De paarden zullen er in veel gevallen bij komen als de energie rustig is.

Er zijn veel verschillende paardencoach opleidingen en ook veel verschillende manieren om paarden in te zetten in een coaching.

 

C O G N I T I E F

Je kunt cognitief coachen met modellen uit de psychologie.

 

S Y S T E M I S C H

Maar ook Systemisch coachen, het werken met opstellingen. Dit is een methode die ontwikkeld is door Bert Hellinger, een Duitse psychotherapeut.

 

I N T U Ï T I E F

En je kunt je intuïtie inzetten in een coaching.

 

Wij maken gebruik van al deze methoden in onze sessies.

 

T R A U M A

Het helen van innerlijke jongere delen is een vorm van psychotherapy.

We kunnen ook gaan werken ook met EMDR.

Deze methoden helpen mee, om de zware lading van de nare herrinnering te verwijderen.

Waardoor er meer lucht en ruimte ontstaat in je systeem.

.

 

R E S U L T A A T

Na de opstelling zal je niet meer dezelfde persoon zijn. Door de onbewuste verandering wordt er in je systeem iets in gang gezet. Je kunt merken dat je daarna steviger in je schoenen staat, of dat sommige problemen zich gaan oplossen. Daarom werkt deze methode op een dieper niveau. We spreken in opstellingen ook wel van de bewegingen van de ziel.

Als je merkt dat je leeft in overeenstemming met deze beweging, dat alles dan wat gemakkelijker en vanzelfsprekender wordt.

Het onzichtbare wat veel invloed heeft komt aan het licht. Onze relaties, ons leven als geheel zit vol met ervaringen en lessen uit het verleden. Het zit al zo lang in ons dat het verankerd zit als een soort DNA.

Het onbewuste bewustzijn zal je laten zien dat wat zo leek, zich afspeelt op een ander niveau. Familieopstellingen verbinden je met je bron en de ordening van het leven.

 

T E A M S

De methode wordt ook toegepast in organisaties, om te onderzoeken waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken over een familieopstelling maar een organisatieopstelling.

 

 

 

( V E R - ) O O R D E L E N 

Mensen oordelen soms de hele dag, over van alles en iedereen.

Bewust en onbewust.

Het kan je helpen met keuzes maken.

Maar het kan je ook blokkeren in je dagelijks leven.

Hoe kun je bewust oordelen zonder vooroordelen?

Gedachtengang is niet vaststaand maar er zijn meerdere gedachtengangen.

Neem die ene gedachte niet over als waarheid. 

Maar zoek alternatieven. 

Door bijvoorbeeld te kijken naar verschillende kanten van het verhaal.

Van nature zoeken we naar bewijzen omdat wij het dan geloven.

Afstand nemen van je vooroordelen doe je door ze niet te serieus te nemen.

Label vooroordelen niet als feiten.

Want klopt je waarneming of gedachtengang wel?

 

 

 

 

Z E L F K R I T I E K 

Stel je hebt iets gedaan wat geen goede uitwerking of afloop had. 

Hoe reageer je dan?

Heb je kritiek op jezelf of neerbuigende gedachten over jezelf?

Die gedachten zijn meestal niet helpend.

Het zijn valstrikgedachten.

Ze geven je een naar gevoel van onzekerheid.

Vaak zijn het terugkerende gedachten die steeds opkomen en je niet verder helpen.

Heb jij dit ook wel eens?

Als je er bewust van bent dan kun je er iets aan doen.

Als je niet bewust bent van de gedachten van zelfkritiek dan is het moeilijker om er iets aan te doen.

Oefening: Sta eens stil bij je manier van zelfkritiek. 

Welke gedachten komen er steeds?

Welke emoties?

Welke oordelen?

Schaamte en hopeloosheid gaan je niet helpen.

Wat wel helpt is bewustwording van je gedachten.

Waardoor komen ze op.

In onze sessies en opleidingen leer je hoe je zelfkritiek, schaamte, hopeloosheid en valstrikgedachten kunt ontkrachten.

 

 

P E R S O O N L I J K H E I D

Ben je een leider of volger?

Doe je waar je achter staat.

Ken jij jezelf en je kwaliteiten.

Durf jij jezelf te laten zien?

In onze maatschappij moet je vooral goed zijn en een kei in wat je doet.

Je doet het top of je doet het niet.

Dit weerhoudt mensen ervan om überhaupt iets te beginnen en blijven ongelukkig hangen in wat ze doen.

Want als je doet wat je altijd al deed krijg je wat je altijd al kreeg.

Waarom moet iets top zijn?

Waarom moet iets perfect zijn?

Perfectie is toch saai!

Als je kijkt naar wat er nog meer is dan perfectie, dan ontdek je meer waardevolle dingen die het leven mooi maken.

Want wat wij zien als een beperking of zwakte, 

Is eigenlijk je kracht.

Want hoe je ermee omgaat is je kracht.

De levenslessen die je ervoor hebt gekregen zijn heel waardevol.

Ook voor anderen.

Als ik op vakantie ben in een perfecte hotelkamer waar alles precies op elkaar afgestemd is maar geen sfeer is, dan is dat saai.

Je moet dus iets hebben om je eigenheid te krijgen.

Hoe leer je meer over de sfeer van je persoonlijkheid?

In onze sessies en opleidingen leer je niet alleen jezelf kennen, maar ook de kwaliteiten bij anderen te helpen ontdekken.

Wat is er nodig om deel te nemen?

Je uiterste best doen en wees trots op wat je gedaan hebt.

Dankbaar dat je het mocht doen.

Neem waar wat er gebeurt in je lichaam. 

Gaat je hart harder bonken of wordt je onrustiger?

Voel de blijdschap, beslissingen vanuit je hart zijn altijd de juiste!

Ze helpen je verder op je pad van het leven en vertellen je iets.

Je hoeft niet perfect te zijn om een voorbeeld voor anderen te zijn.

Je hoeft alleen maar puur jezelf te zijn.

Wil jij meer impact hebben waarin je jouw kwaliteiten bewust gaat inzetten?

Informeer naar onze opleidingen.

 

 

O N V E R V U L D E  B E H O E F T E  

kan somberheid oproepen.

Stemmingswisselingen zijn normaal, niemand is continue voldaan.

Maar merk je somberheid op bij jezelf?

Dit kan een weerspiegeling zijn van een onvervulde behoefte.

Bewustwording helpt om te weten wat je stemming beïnvloed.

De paarden voelen stemmingen feilloos aan vanuit hun natuur en laten zien wat je kunt en wil doen. Ervaar je behoefte!

 

Als je bij paarden bent kun je inzichten krijgen.

Inzichten vanuit subtiele signalen.

Signalen van je eigen lijf.

Oefening:

Adem via de buik en richt je aandacht op wat je voelt. 

Zonder er een oordeel over te hebben, probeer je je lijf op sensaties te scannen. 

Loop dan langzaam naar het paard en neem waar wat er verandert in je lijf. 

Wordt je ademhaling dieper of oppervlakkiger bij een bepaald paard. 

Voelen je schouders zwaarder of lichter.

Je buik en darmen kunnen gaan tintelen.

Of voel je iets bij je hart.

Voel je dat je stevig staat of juist niet.

Heb je een neiging om iets te doen, zoals weglopen of dichterbij het paard te gaan.

Schrijf op wat er bij je gebeurde omdat het logische denken het vergeet.

Hoe subtieler het gevoel, hoe belangrijker het is. 

Het geeft je inzichten over je diepste gevoelens.

Wil je dit ook eens komen ervaren?

 

 

M I N D F U L N E S S

Helpt met ontspannen.

Hoe werkt het?

Door te leren je aandacht te richten op iets wat je fascinerend vindt.

Wat heel goed werkt is om iets uit de natuur als onderwerp te gebruiken voor de oefening.

De natuur werkt helend.

 

 

P I E K E R G E D A C H T E N

Ken je het, ze draaien soms maar door en door in je hoofd.

En hoe meer van deze gedachten oproept, hoe meer je vast blijft zitten en sneller in een negatieve modus komt.

Dus roep stop! 

En ga iets anders doen, een mindfulness oefening bijvoorbeeld.

Wil je weten hoe?

In onze praktijk werken we met de elementen van de natuur en de paarden die er onderdeel van uitmaken.

Mindfulnessoefeningen met deze elementen zijn een belangrijk onderdeel van al onze activiteiten.

 

 

Het ego of jouw pure zelf?

Hoe je bewust kunt worden van je eigen puurheid, wie je echt bent, leer je hier.

 

E G O

Ons ego houdt van klagen tegen anderen. Ons ego houdt van reageren. 

Het groeit als het gelijk krijgt en als iemand anders het fout heeft. 

Het verhaal waarbij jezelf gelijk hebt zijn de anderen fout.

In een conflict zijn anderen altijd fout en vindt je zelf dat je niet fout zit.

Zo kan je vinden dat er 1 persoon fout is of een hele groep. Het kan zelfs een heel land zijn of een werelddeel.

Als we dit doen is er onrust

Om dit te stoppen kunnen we beginnen met het bewust worden van ons ego.

Wat het met ons doet en waarom we het doen. 

En wat het zou opleveren als we op een andere manier om zouden gaan met ons ego.

 

 

H O E  Z I E  J I J  M I J  ?

Hoe anderen over ons denken, vinden we als sociale wezens belangrijk. 

We zijn afhankelijk van elkaar.

Maar als we down zijn gaan we er eerder van uit dat wat we denken, ook klopt.

Hoe je naar jezelf kijkt, weerspiegelt naar het paard.

Vervolgens laat het paard zien aan jou wat nodig is om te kunnen zijn wie je werkelijk bent.

H O E  Z I E  J I J  J E Z E L F ?

 

 

G E D A C H T E N

beïnvloeden hoe je je voelt.

Vooringenomen gedachten, komen vaker voor als je minder in balans bent. 

Er bewust van worden is belangrijk om het stop te zetten. 

En te kunnen ontkrachten.

In het bijzijn van paarden kun je dieper bewustzijn ervaren en beleven.

Onze individuele opleidingen tot paardencoach leren je hoe je met paarden kunt coachen op een veilige, doortastende en natuurlijke manier.

 

U I T  D E  P R A K T I J K

Een beknopt verslag van mijn ervaring (Deelnemer paardencoaching sessie)

In het begin bleven de paarden gewoon grazen, dit deed van alles met mij. Bij de groep willen horen maar toch willen dat de anderen (paarden) mij uit zichzelf opnemen. Eerst voelde ik afwijzing, ik liet dat gevoel weer gaan, daarna kwam een paard bij mij, de hengst. Hij ging dichtbij grazen en toen uitdagen, bleef dat doen, hij zette mij in beweging, ruimte innemen bleek hieruit.

Zodra ik aan de coaches vertelde over wat er in mij omging spiegelden de paarden dit meteen. 

Dus toen ik de vraag stelde hoe het evenwicht van het mannelijke en vrouwelijke, een thema wat mij bezig houdt, er uit zou kunnen zien, kwamen beide paarden op een draf op mij af, eerst schrok ik ervan.😲

Het ene paard, de hengst, liet zich het meeste zien, imponerend, uitdagend!

Nadat ik al een poos in het veld stond bedankte ik hem, ging het paard aaien. Hij stond het eventjes toe en hapte daarna naar mij. Verdween dan uit het zicht!

Ik dacht dat het toen voorbij was, toch was het voor mij nog niet helemaal duidelijk hoe de verhouding kon zijn tussen het mannelijke en vrouwelijke. Toen ik dat vragend vertelde kwam de hengst weer tevoorschijn, liep naar de merrie toe welke de meeste tijd gewoon grazende op de achtergrond had gestaan. 

(Ik had natuurlijk ook de meeste aandacht voor en met het mannelijke gehad.) ☺️

Toen gebeurde het dat de merrie haar billen even achteruit deed zodat de hengst achteruit moest om om haar heen te kunnen. Hij deed dit ook, niets forcerend, niet uitdagend, maar respectvol week hij uit. 

Dit was echt een wauw moment, hier kon ik zien dat het vrouwelijke er mag zijn, haar plek inneemt en ze haar ding kan doen zonder het mannelijke achterna te gaan. Ze hoeft niet te wedijveren, maar laten zien dat ze er is, dit deed de merrie overigens twee keer achter elkaar, haar ruimte innemen.πŸ™

Dankbaar dat ik vandaag dit mee mocht maken! Dankbaar voor de prachtige spiegeling van deze intelligente dieren! πŸ˜‡

 

Sessie uit de praktijk waar de paarden hun gaven effectief zichtbaar hebben gemaakt.

Ervaring uit de praktijk.

Na de sessie met paarden bij Klaverweitje voel ik me bijzonder goed. 

Het is niet goed uit te leggen wat er is gebeurd. 

Ik kan het niet goed omschrijven. 

Het gevoel is alsof er een soort stap is gemaakt naar alles wat er is. 

Waardoor ik nu meer rust ervaar en mezelf goed voel. 

Lastige dingen kan ik nu beter aan zonder dat ik drie dagen van de leg ben. 

Het voelt lichter, fijn!

Martine