P A A R D E N C O A C H I N G ?

Een veelvoorkomende vraag, wat is Paardencoaching en wat heb ik eraan?

Paardencoaching is het coachen van mensen met inzet van paarden. Deze vorm van coaching is zeer effectief! Omdat het paard, de kudde jou echt helpen om sneller bij je gevoel te komen.

Op het moment dat je uit je hoofd en uit je vaste denkpatronen gaat, is er ruimte voor je werkelijke zelf.

Het voordeel van het buiten werken bij de paarden, is dat er letterlijk ruimte is. Deze setting geeft een gevoel van vrijheid.

Vrijheid en ruimte om uit je hoofd te komen en in je gevoel. 

 

O P  L A N G E  T E R M I J N

Doordat we in een setting werken met paarden in de buitenlucht, zal een sessie met paarden als metafoor kunnen dienen ter herinnering aan het geleerde. Waardoor het op de langere termijn kan doorwerken.

 

E G O

De vaste denkpatronen, overtuigingen, oordelen en veroordelen, komen vanuit het Ego.

Als je hier bewust van bent kun je bij je ware pure zelf komen.

En voel je duidelijk wat er nodig is om een volgende stap te zetten in alle rust.

 

W A A R O M   M E T  P A A R D E N ?

Paarden reageren vanuit hun oerinstinct. Het paard is een kwetsbaar dier in de natuur. Een prooidier en herbivoor.

Het kuddegedrag heeft al miljoenen jaren gezorgd voor overleving van deze soort.

Coachen met paarden ook wel Paardencoaching genoemd, maakt gebruik van het principe van de kudde. De informatie die hierdoor ontstaat is zuiver en kloppend. 

 

H O E   W E R K T   H E T

Er is eerst een intakegesprek, dan kan er een coachvraag zijn waarmee gewerkt kan worden. Dit is niet noodzakelijk.

Voordat we naar de paarden gaan beginnen we met ontspanningsoefeningen of een mindfulness oefening. 

Dan mag je bij de paarden het veld in, of de paardenbak. Je hoeft geen kennis van paarden te hebben. 

De paardencoach zal zorgen voor jouw veiligheid. 

Je wordt onderdeel van de kudde paarden.

De paarden hebben het vermogen om Multi sensorisch te kunnen waarnemen.

Dat wil zeggen, dat ze het vermogen hebben, van het centrale zenuwstelsel, om informatie afkomstig van verschillende zintuigen, kan integreren. 

Het effect is dat de verschillende zintuigen samenwerken en elkaar beïnvloeden. Het zorgt voor aanpassingsvermogen in een wereld die als één geheel wordt gezien.

Ongeveer één of twee weken na de sessie is er een nagesprek.

 

D E   S E S S I E

Een sessie met paarden duurt ongeveer een uur. De deelnemer mag eerst een plek zoeken in het veld.

Vanuit deze plek mag contact of verbinding worden gezocht met de paarden of met één paard wat de aandacht van de deelnemer heeft getrokken.

Hoe de paarden reageren op de deelnemer en hoe de deelnemer reageert op de paarden is informatie.

Wat er boven komt, gedachten en emoties geven 

 

V O O R  W I E ?

Iedereen die meer bewustwording wil ervaren. Er kunnen inzichten komen over jezelf, kwaliteiten, talenten, gedragingen of eventuele blokkades. (Onzekerheid, stress, burn-out, vermoeidheid, depressie, rouw, trauma en PTSS)

Maar er kunnen ook talenten en eigenschappen naar boven komen waarbij je niet altijd wist dat je ze had.

Een sessie met paarden helpt je om bij je gevoel te komen en hierdoor meer bewustzijn kunt verkrijgen.

Persoonlijke groei, meer zelfvertrouwen en plezier, zijn meestal het gevolg.

 

 

H E T  P A A R D

Paarden zijn als prooidier erg kwetsbaar en daarom kunnen ze erg goed hun zintuigen inzetten. Ze kunnen heel goed zien, bijna 360 graden.

Alleen midden voor en midden achter zien ze niet. Ze scannen hun omgeving 20-50 x per minuut op veranderingen.

Ze kunnen daardoor heel snel schakelen. Ze kunnen heel goed horen, ze draaien hun oren naar het geluid toe.

Door de haren in de oren wordt het geluid gefilterd. Ze kunnen zachte geluiden heel goed horen.

Het paard kan ook heel goed voelen, de haren op het lichaam voelen elke zachte aanraking en de lippen van een paard zijn ook heel gevoelig.

Ze communiceren met elkaar met minimale signalen, zo lijkt het.

En meestal in stilte om de roofdieren niet aan te trekken. Ze kunnen doordat ze zo goed samenwerken in hun communicatie ook ineens op hol slaan met z’n allen tegelijk

Het paard doet alles in het nu. En reageert vanuit zijn eigen natuur.

 

E N E R G E T I S C H   V E L D 

Als je op tientallen meters afstand bij een kudde paarden in de buurt komt dan zullen ze je gaan scannen om te zien of je een gevaar bent voor de kudde of niet. Vervolgens gaan ze je scannen en reageren ze op de systemen die er in jouw energie naar boven komen.

Hierdoor is het mogelijk dat blokkades en verstrikkingen aan het licht komen. Ze mogen ook gezien worden, want dan verliezen ze hun kracht.

Het paard is indicator van veranderingen in energie bij de mens omdat het reageert op energie, voor op energie die verandert.

Door hier bewust van te worden en de energie te volgen die het paard aangeeft kun je in je coaching veel antwoorden en inzichten krijgen.

 

D E   B E W E G I N G 

De coach volgt de energie van de paarden en stelt hier vragen over aan de deelnemer. Zoals: Kun je me vertellen wat de paarden laten zien?

Of herken je iets van het gedrag van de paarden in een situatie die nu bovenkomt. Zo kom je steeds een stapje verder.

De paarden zullen er in veel gevallen bij komen als de energie rustig is.

Er zijn veel verschillende paardencoach opleidingen en ook veel verschillende manieren om paarden in te zetten in een coaching.

 

C O G N I T I E F

Je kunt cognitief coachen met modellen uit de psychologie.

 

S Y S T E M I S C H

Maar ook Systemisch coachen, het werken met opstellingen. Dit is een methode die ontwikkeld is door Bert Hellinger, een Duitse psychotherapeut.

 

I N T U Ï T I E F

En je kunt je intuïtie inzetten in een coaching.

 

Wij maken gebruik van al deze methoden in onze sessies.

 

T R A U M A

Het helen van innerlijke jongere delen is een methode van Christina Blumenstein, een Oostenrijkse opsteller en psychotherapeut.

Een prachtige methode voor het helen van traumatische gebeurtenissen, kunnen gaan toepassen tijdens een coachingsessie.

 

R E S U L T A A T

Na de opstelling zal je niet meer dezelfde persoon zijn. Door de onbewuste verandering wordt er in je systeem iets in gang gezet. Je kunt merken dat je daarna steviger in je schoenen staat, of dat sommige problemen zich gaan oplossen. Daarom werkt deze methode op een dieper niveau. We spreken in opstellingen ook wel van de bewegingen van de ziel.

Als je merkt dat je leeft in overeenstemming met deze beweging, dat alles dan wat gemakkelijker en vanzelfsprekender wordt.

Het onzichtbare wat veel invloed heeft komt aan het licht. Onze relaties, ons leven als geheel zit vol met ervaringen en lessen uit het verleden. Het zit al zo lang in ons dat het verankerd zit als een soort DNA.

Het onbewuste bewustzijn zal je laten zien dat wat zo leek, zich afspeelt op een ander niveau. Familieopstellingen verbinden je met je bron en de ordening van het leven.

 

T E A M S

De methode wordt ook toegepast in organisaties, om te onderzoeken waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken over een familieopstelling maar een organisatieopstelling.