S E S S I E S   M E T 

P A A R D E N

Deze sessie met Paarden maakt jou écht blij!
Je krijgt een individuele sessie in de buitenlucht met een paard of met meerdere paarden.

Een sessie waarmee jij jezelf met al jouw kwaliteiten kan zien.
Delen van jezelf die geheeld mogen worden, zodat ze weer als geheel worden ingesloten.

Waarmee je uitstraalt wat je wilt uitstralen.

Systemisch, Sjamanistisch coachen met paarden. Deze methode is erg indrukwekkend. Het heeft invloed op je eigen systeem en merkbaar na een tijdje. Dit kan soms meteen merkbaar zijn maar het kan ook iets langer duren en soms zelfs maanden. 

 

H O E ?

Het werkt zo,  je wordt onderdeel van de kudde, waardoor de paarden jou scannen. Vervolgens reageren ze op de systemen die er in jou persoonlijke wereld heersen. Hierdoor is het mogelijk dat blokkades en verstrikkingen gezien worden, waardoor ze hun kracht verliezen.

Het paard is een manier om feedback te ontvangen doordat het paard reageert op emotie en energie. En niet alleen de vragensteller krijgt antwoorden en inzichten maar ook de representanten/deelnemers, die zich in de opstelling bevinden.

 

W A T  H E B  I K  H I E R  A A N ?

Je kan iets leren over jezelf en de verbindingen in je leven, jou systeem. Door de liefdevolle verbinding met de paarden in de kudde en de transparante begeleiding en uitleg zal je beter kunnen aanvaarden en dragen maar ook begrijpen wat er zich afspeelt.

Na de opstelling zal je dan ook niet meer dezelfde persoon zijn. Door de onbewuste verandering wordt er in je systeem iets in gang gezet.

 

* Je kunt merken dat je wat steviger in je schoenen staat.

* Je kunt merken dat sommige problemen zich gaan oplossen.

 

D E   Z I E L ?

Daarom werkt deze methode op een dieper niveau. We spreken in deze opstellingen dan ook van de bewegingen van de ziel, dit betekent de natuurlijke ordening en flow van je leven. 

Je merkt dan als je leeft in overeenstemming met deze beweging, dat alles dan wat gemakkelijker en vanzelfsprekender wordt. Het onzichtbare wat veel invloed op je heeft komt aan het licht.

Onze relaties ons leven als geheel zit vol met ervaringen en lessen uit het verleden. Het zit al zo lang in ons dat het er verankerd zit als een soort DNA. 

Bert Hellinger is de grondlegger van deze methode en ook onze onbekende familiehistorie en groepslidmaatschappen komen hiermee aan het licht. 

Dit onbewuste bewustzijn zal je laten zien dat wat zo leek, zich afspeelt op een ander niveau. Familieopstellingen verbinden je met je bron en de ordening van het leven.

J A  I K  W I L  !  Stuur je motivatie en ik bel je terug.

Bekijk ons aanbod

 

J E  B E N T  G O E D  Z O A L S  J E  B E N T

Want perfectionisme verlamt je besluitvormingsproces.

Elke keuze die je maakt, heeft positieve en negatieve (neven) effecten, die je voor lief zult moeten nemen.

Kortom het maken van een goede beslissing hoeft niet de perfecte beslissing te zijn!