HOME » Mindfulness

Waarom Mindfulness?

Leven in het hier en nu, zonder oordeel..

Het helpt je om weer even tot jezelf te komen en om op een slimme manier om te gaan met alle drukte om je heen.

Het is geen mysterieuze of zweverige ervaring.

Het gaat niet om het leeg maken van je hoofd of om door oefeningen meer ontspannen te worden maar het is een manier van in het leven staan.

Het gaat om het zien en toelaten van de eigen gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen.

Als je met aandacht naar jezelf kan kijken zonder oordeel ben je beter in staat de eigen onbewuste automatisch patronen te herkennen.

We noemen dit ook wel leven op de automatische piloot.

Zo kun je de valkuilen in je leven gaan herkennen en vermijden.

Met behulp van oefeningen die het bewustzijn in het dagelijks leven vergroten, zoals bijvoorbeeld de oefening , positieve focus, waar je leert dat je een grotere invloed hebt op de manier waarop je omgaat met je gedachten, emoties en handelingen dan dat je tot nu toe dacht..

. Je stress wordt minder en je kan er   beter mee omgaan.

.Meer concentratie en prestatie.

.Meer ontspannen.

.Positiever beeld krijgen van zichzelf en de omgeving.

.Angst en depressie nemen af.

 

 De 8 ondersteunende principes van mindfulness :

1. zonder oordelen zijn, observeren zonder categoriseren.

2. geduld, voor jezelf en voor anderen.

3. vertrouwen, in jezelf en in anderen.

4. loslaten, niet gehecht zijn aan gedachtes, gevoelens of ervaringen.

5. niet streven, doelen en uitkomsten loslaten.

6. accepteren, dingen zien zoals ze zijn.

7. compassie, voor jezelf en voor anderen.

8. frisse blik, aandacht voor de dingen alsof je ze voor het eerst ziet.